top of page

Torpracet MTB Kidz

Toppbild MTB Kidz.jpg

MTB  Kidz,  26 september 2020

Ett roligt MTB-lopp för barn i alla åldrar!!

På olika banor, anpassade efter ålder och nivå kämpar man sig fram med ett leende på läpparna 

 

Loppet är indelat i tre olika klasser:

Klass 1: 6 - 8 år, 2 varv på en bana som sträcker sig över 650 meter.

Klass 2: 9 - 11 år, 2 varv på en bana som sträcker sig ungefär1000 meter.

Klass 3: 12 -14 år, År 12-14, 2 varv på en bana som sträcker sig ungefär 1500 meter.

Anmälan

Anmälan görs via hemsidan. I anmälan, skriv fullständiga kontaktuppgifter, dvs. namn på barnet, personnummer(6siffror) samt tele. nr och e-post till målsman.

Betalning av anmälningsavgift till IF Rigor MTBs bg 164-3535. Ange för- och efternamn i samband med betalningen.

Anmälan är komplett först efter att full betalning har gjorts av anmälningsavgiften.

TILL ANMÄLAN
Avgift

Klass 1. 50 SEK

Klass 2. 70 SEK

Klass 3. 90 SEK

Efteranmälan på plats.

Efteranmälan kan göras på plats fram till en timme innan start för respektive klass. Efteranmälningsavgift +20 SEK på ordinarie avgift. OBS! Endast kontant betalning eller Swish.

Start

Varje klass startar med masstart. Samma start- och målområde som stora Torpracet.

Klass 1, start kl. 10:30

Klass 2, start kl. 11:00

Klass 3, start kl. 11:45

Målgång sker i mål-fållan för Torpracet.

Bansträckning

Samtliga banor går på området runt Rigortorpet.

Banorna är lagda på stigar runt området och innehåller tekniska moment anpassade efter ålder och erfarenhet.

 
Banmärkning

Band och standard MTB skyltning, Enduro pilar.

Omklädning och cykeltvätt

Dusch, bastu och ombyte i IF Rigors klubbstuga. Cykeltvätt endast på anvisad plats, ej inomhus!

 
SCF-chip

Chip kommer inte att användas för Torpracet MTB Kidz.

 

Licenser

2018 behövs inga licenser för att ställa upp i Torpracet MTB Kidz.

Inställt arrangemang

Om Torpracet MTB  Kidz p.g.a. extraordinära omständigheter ställs in, förbehåller sig arrangören att behålla 50% av anmälningsavgiften.

 Kan vi på grund av Corona /Covid-19 inte genomföra arrangemanget återbetalas 100% av erlagt belopp.

Nummerlappar

Nummerlappar kan uthämtas på Rigortorpet kl. 08:00, lördagen den 26 september 2020.

OBS! Nummerlappar utdelas inte om föreningens anmälningsavgift eller motionärs anmälningsavgift inte är inbetald till IF Rigor MTB bg 164-3535. Tilldelade nummerlappar ska monteras synligt enligt anvisningar och får ej vikas, förminskas eller på annat sätt åverkas, Om cyklist bryter tävlingen ska detta rapporteras till sekretariat.

Nummerlapp visas upp och lämnas in vid uthämtning av Festis och kanelbulle.

 

Tävlingsregler och förhållningssätt

Svenska cykelförbundets Tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR12 samt gällande trafikregler tillämpas under tävlingen. Allt deltagande och närvarande sker på egen risk. Nedskräpning i naturen är förbjuden.

 
Servering

Försäljning av fika, korv o hamburgare kommer att ske i anslutning till start- och målområde. Samtliga deltagare bjuds på Festis och kanelbulle efter genomfört lopp.

 

Priser

Medalj till samtliga som fullföljer Torpracet MTB Kidz.

 

Vägbeskrivning

Från Göteborg: Följ E6, sväng av mot Lindome, följ skyltar mot Anneberg. I Anneberg följ Älvsåkersvägen ca 7km Sväng höger på Havredalsvägen och följ skyltar MTB-Tävling.

Från Varberg: E6 mot Kungsbacka, sväng av 3:e avfart mot fd. Freeport. Följ skyltar mot Anneberg. Sedan som ovan.

Adress: Rigortorpet, Ögärdesvägen, Kungsbacka.

Eniro Rigortorpet.png
bottom of page